Completa tu Currículum Vitae y postúlate en las mejores ofertas de empleo.
Bete zure Curriculum Vitaea eta aurkeztu zeure burua lan-eskaintzarik onenetan.
Te recordamos que toda la información de tu CV tiene que estar documentada para poder puntuar en los procesos de selección. ¡No te olvides de adjuntar los archivos!
Gogorarazten dizugu zure CVko informazio osoa dokumentuekin batera etorri behar dela, hautaketa-prozesuetan puntuatu ahal izateko. Ez ahaztu artxiboak eranstea!

¿Qué debes contar sobre ti?

La información que suministres es clave para optar a las ofertas de trabajo. Cuéntanos tu formación y experiencia profesional, así como otros datos que consideres importantes.

Comienza completando un intuitivo formulario con tus datos personales, titulación académica, experiencia laboral, etc. haciendo clic aquí. Es un proceso muy fácil, la aplicación te guiará paso a paso hasta completar tu CV.

No olvides que el CV. es tu tarjeta de visita, por eso es tan importante su elaboración.

Zer azaldu behar duzu?

Ematen duzun informazioa funtsezkoa da lan-eskaintzak aukeratzeko. Azaldu zure prestakuntza eta lan-esperientzia, baita bestelako datu interesgarriak ere.

Lehenik eta behin, idatzi galdetegian zure datu pertsonalak, titulazio akademikoa, lan esperientzia, etab. Horretarako, sakatu hemen.
Oso prozesu erraza da. Aplikazioak urratsez urrats eramango zaitu zure CVa bete arte.

Gogoratu zure CVa zure bisita-txartela dela, horregatik oso garrantzitsua da zuzen betetzea.